Walrave (Wally) Boissevain

Boissevain was het 8e van negen kinderen van Jan Boissevain (1836-1904) en Petronella Gerharda Johanna Brugmans (1838-1905). Van 1904 tot 1911 was hij chef vrachtbureau van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, waarvan zijn vader in 1870 directeur was. Boissevain bekleedde tal van politieke functies. Zo zat hij tweemaal in de Tweede Kamer, meer dan twintig jaar in de gemeenteraad van Amsterdam en veertien jaar in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ook was hij driemaal wethouder van Amsterdam. Van 1927 tot 1929 met als portefeuille volkshuisvesting en levensmiddelen, van 1933 tot 1935 met als portefeuille publieke werken, volkshuisvesting en kunstzaken en van 1939 tot 1941 met als portefeuille publieke werken. Aanvankelijk was hij lid van de Bond van Vrije Liberalen, maar nadat deze in 1921 met twee andere liberale partijen tot de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" was gefuseerd, werd hij lid van deze partij. Van beide politieke partijen was hij een tijdlang bestuurslid. Nadat de eerste vrouw van Boissevain in 1910 was overleden, hertrouwde hij in 1913. Hij woonde lange tijd op Keizersgracht 143 en was lid van de Waalse kerk. Zijn vader was lid van de gemeenteraad van Amsterdam en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1886-1898 en 1901-1904). Zijn grootvader was een broer van de vader van Willem Boissevain. In 1950 werden zijn memoires postuum gepubliceerd onder de titel Mijn leven, 1876-1944 (Bussum, Van Dishoeck).

Amsterdam
Ik weet meer over deze kunstenaar

Alle beelden van Walrave (Wally) Boissevain

Foto van Walrave (Wally) Boissevain