Harald Schole

Harald Schole onderzoekt de mogelijkheden die diverse artistieke disciplines kunnen bieden, om hierop aansluiting te vinden (b.v. stedenbouw, architectuur en natuurkunde). Bovendien is hij geïnteresseerd in het materiaal en de technische kant van de beeldende kunst. Hij is initiator van, en deelnemer aan, kunstenaarsinitiatieven. Tevens is hij curator van tentoonstellingen en organisator van evenementen. Vanaf 1998 was hij lid van de redactie van KM, een kunsttijdschrift gericht op materiaal- en technische ontwikkelingen voor professionele kunstenaars en restaurateurs. In 1999 publiceerde hij U-stad, een compilatie van zijn architecturale modellen en ideeën over de metro. Zijn artistieke concepten ten behoeve van de lokale overheid, woningcorporaties en kunstfondsen zijn gestart met gesprekken over kunst en stedelijke cultuur. Zijn interesse ligt bij de ontwikkeling van kunstprojecten in relatie tot specifieke sites of speciale gelegenheden. Na het Arts Collaboratory project met Hama Goro (directeur Centrum Soleil d'Afrique, Bamako, Mali) is in 2009 de publicatie Station Gare Mali gerealiseerd. Eveneens heeft Harald Schole interesse in het onderzoek naar nieuwe kansen voor de beeldende kunst, zowel op artistiek inhoudelijk terrein door contacten aan te gaan met andere disciplines zoals stedenbouwkundigen, architecten en wetenschappers. Harald Schole en Peter van der Heijden waren van 1991 tot 2001 adviseur kunstopdrachten van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Zij mochten in 2001 als apotheose van hun werk als curator openbare ruimte en bemiddelaar tussen stadsdelen, woningcorporaties en gemeentelijke instellingen de grote overzichtstentoonstelling ’2001: A public Space Odyssey’, in Arti et Amicitiae en Arcam organiseren. Daarnaast waren Mupi’s (reclamezuilen) ter beschikking gesteld om ook in de weerbarstige stedelijke omgeving visies van kunstenaars te laten zien. Aan ervaren kunstenaars, opkomende talenten, van multidisciplinair werkende architecten tot performance kunstenaars, werd de vraag gesteld wat zij de stad mogelijk te bieden hadden. Een vrije opdracht, zonder inspraak, zonder bemoeienis van ambtelijke instanties. Wat is je favoriete plan of ontwerp voor de stad? Financiële en technische haalbaarheid is nog niet aan de orde. Het gemeentelijk reclamebureau verleende snel zijn medewerking, de uitvoering werd door de organisatie verzorgd en in ruim honderd Amsterdamse Mupi’s hingen wekenlang spannende affiches van de diverse ontwerpers en kunstenaars, zoals Bibo, Arno Coenen, Annelies Dijkman, Sophie Ernst, Melle Hammer, Michiel Huisman, Gabriel Lester, Pjotr Müller, Jacqueline Verhagen, Monicka Wiechowska en Jeroen Werner.

Amsterdam
Ik weet meer over deze kunstenaar

Alle beelden van Harald Schole

Foto van Harald Schole