Voor vogels

Harald Schole

Uitleg: het kunstwerk biedt bescherming bij het betreden van het vogelweidegebied. Je wordt niet direct door de vogels opgemerkt. De vogels die je er regelmatig kan zien staan in rvs in de vijf treden van de trap naar het dijkje (kneu/kievit/wilde eend/wintertaling/witte kwikstaart). De vorm van het kunstwerk is ontleend aan afscherming, alsof je met een hand iets wil tegenhouden. In dit geval verdere bebouwing. Het beeld markeert daarmee de grens tussen 'gemaakte' natuur en stad. Bij het ontwerp heeft de kunstenaar ook gekeken naar objecten die je bij inundatie, het onder water zetten van velden, tegenkomt. Het kunstwerk ligt in immers in het gebied van de Stelling van Amsterdam. Ten behoeve van de realisatie van het werk droegen de provincie Noord-Holland en Smits Bouwbedrijf in 1993 bij aan de kosten. Een klein model van het kunstwerk bevindt zich in het gemeentehuis.

Kunstcollectie
Beeld
3D buiten
Foto van Voor vogels