Ontmoeting

Josephus Johannes Wilhelmus (Jos) Wong Lun Hing

Het werk van Jos Wong, zoals de kunstenaar zichzelf kortweg noemde, is een voorbeeld van wat in de jaren zeventig van de vorige eeuw aangeduid werd met ‘omgevingsvormgeving’; kunstenaars richtten een (rest)ruimte in met als doel de belevingswaarde ervan te vergroten. Niet de architectuur maar de passant, de ‘gebruiker’, staat centraal. De beeldende, liefst abstracte, toevoegingen dienen om een ruimte te markeren, ter oriëntatie of als ‘ontmoetingspunt’.

Kunstcollectie
Beeld
3D buiten
Foto van Ontmoeting