Schenking schilderij

Hoe het werk in het bezit van de overledene is gekomen is helaas niet meer te achterhalen, maar wat we wel weten is dat het waarschijnlijk ooit als relatiegeschenk is geschonken aan toenmalig burgemeester Enschedé of Rijkens van de gemeente Velsen.

De Kunstcommissie adviseerde eind vorig jaar het werk te aanvaarden, op basis van de cultuurhistorische waarde, en dit advies werd door de gemeente overgenomen. Gezien het uitgebeelde tafereel (zandafgraving bij de aanleg van het sluizencomplex) en de achterliggende geschiedenis (zie: https://www.beeldenvanvelsen.nl/walrave-wally--boissevain/), is contact gezocht met het Zee- en Haven Museum. Het museum toonde interesse in het schilderij en wil het tentoonstellen. Hiervoor zijn nu de stukken gereed; het werk van Wally Boissevain is voor een periode van 10 jaar in bruikleen gegeven aan genoemd museum.

Eerste afbeelding op de Schenking schilderij uit erfenis pagina
Terug naar het overzicht