Vissersman met lantaarn

Henri Matthieu (Han) Wezelaar

Een kunstwerk met gedenkfunctie: het visserij- /oorlogsmonument. De benodigde gelden voor realisatie van het kunstwerk werden destijds deels ingezameld door het Comité Vissersgedenkteken te IJmuiden en deels verleende de gemeente Velsen subsidie (ƒ 2.500,00). Op 8-7-1955 werd het beeld onthuld door H.M. Koningin Juliana. Het visserijmonument werd opgericht ter nagedachtenis aan omgekomen vissers; niet alleen tijdens de oorlog, maar tot op heden en in de toekomst. Tijdens de onthullingsplechtigheid verwoordde toenmalig burgemeester Kwint de betekenis van het monument als volgt: 'Dit monument werd opgericht om de nagedachtenis van de omgekomen vissers te eren en om een plaats van herdenking te bieden aan hun nabestaanden en aan de gehele burgerij. Van dit voetstuk rijst een mannenfiguur op, gegoten in brons, naar het model van beeldhouwer H.M. Wezelaar. Een doodgewone visserman, breeduit staande in waterlaarzen, zijn oliejas opbollend in de wind die altijd over IJmuiden is. De rechterhand gestrekt en dragende een stormlantaarn, uitziende over de zee en van nu af aan bij dag en nacht, jaar in jaar uit de dodenwacht houdende over die vissers, die eens deze haven uitvoeren, maar daarin nimmer terugkeerden. Moge hun ziel in het eeuwige leven een veilige haven hebben gevonden in het Huis des Vaders, waarvan geschreven staat dat daarin vele woningen zijn'. Op 8-8-2015 zijn aan de voet van het kunstwerk namenlijsten van op zee gebleven zeelieden geplaatst. Het kunstwerk is eigendom van Zeehaven IJmuiden (voorheen het Staatsvissershavenbedrijf). Mogelijk heeft destijds de heer G.C. Geijteman model gestaan voor het beeld (Bron: het weekblad Vizier, 4-8-1951).

Kunstcollectie
Beeld en Gedenkteken
3D buiten
Foto van Vissersman met lantaarn